De visie is op dit moment nog niet gevormd. Er is alleen een kader gemaakt omdat er een basisvisie komt die voor het gehele plein is. Dit kader is slechts een richtlijn en heeft als doel mensen te inspireren bij het schrijven van visies. Tevens heeft het kader als doel dat de bedrijven een eenheid vormen en elkaar ondersteunen in hun visie.

Wij inspireren graag mensen. Zo hopen we een levende visie neer te kunnen zetten die iedereen kan beleven op eigen wijze. We ondersteunen elkaar door op een plein te staan, samen te werken en gelijke uitgangspunten. Een van de belangrijkste uitgangspunten is de mens, dier, natuur, aarde en samenleving er op vooruit gaat.

Samenwerking zal centraal staan. Omdat het plein verschillende instanties op een terrein met elkaar wil verbinden. Sommige van deze instanties lijken ver van elkaar verwijderd. Het kader zal deze instanties verbinden met een hoe en waarom. Verder verwachten wij van alle mensen die meedoen dat ze zelfsturend kunnen zijn, durven dromen, open staan om te leren van elkaar en sterk kunnen staan in de uitvoering.

Met dank aan Abby Mitchell voor het aanbieden van een aantal foto's.

Privacy verklaring