De basisvisie bestaat uit 5 basisprincipes die de basis vormen van alle andere visies. De basisvisie is voor Het Ecoplein geschreven en vormt het verbindende element van Het Ecoplein. Er is veel ruimte voor anderen om deze visie op eigen wijze verder uit te breiden. De basisvisie dient dan ook alleen als inspiratie en een richtlijn voor verdere creatieve ideeën.

Omdat de basisvisie verbindend is, ondersteunt het alles en iedereen op het plein. Die visie zorgt ervoor dat we elkaar aanvullen waardoor bepaalde handelingen niet meer nodig zijn. We ondersteunen elkaar, niet zo zeer op papier maar in praktijk.

De basisvisie is de reden we voor verschillende organisaties en instellingen hebben gekozen op één plein. Ook de ecologische gebouwen ondersteunen de visie. Alles bij elkaar zorgt ervoor dat er niet veel woorden op papier nodig zijn. Je voelt en beleeft de visie zelf! Wij noemen het dan ook een levende visie.

Een paar punten in de visie zijn:
Bij Het Ecoplein vinden wij het belangrijk dat het individu centraal staat en dat er naar mensen wordt gekeken vanuit het gehele mensbeeld en dat alles met elkaar verbonden is. Zoals lichaam, geest en ziel.
Er moet ruimte zijn voor ieder individu om zelf invulling te geven aan het leven en op eigen tempo. Daarom is een inspirerende omgeving die uitnodigt om jezelf te onderzoeken van groot belang voor jong en oud.
Omdat mensen te maken krijgen met verschillende instanties in hun leven, vinden wij het belangrijk dat deze instanties verbonden, zonder hun eigenheid te verliezen.
De natuur is een essentieel onderdeel van ons bestaan. Alles wat we doen, doen we in balans met de natuur. Wij hebben de natuur nodig om te kunnen leven.
Moeder aarde is de wereld die we willen doorgeven aan onze kinderen. Het is aan ons de aarde gezond te houden en hier een goed voorbeeld in te zijn.
Iedereen is gelijkwaardig. Door te leren van elkaar komt er ruimte voor elkaars verschillen waardoor er verbinding ontstaat.
Wij denken niet in goed en fout, wij staan voor vrijheid om te mogen groeien. Leven is groei.

Meer weten over de visie?
Er zijn speciale informatie avonden die alleen over de visie gaan. Kijk in de agenda voor de juiste datum.

Met dank aan Abby Mitchell voor het aanbieden van een aantal foto's.

Privacy verklaring