Het ecoplein is een sociaal maatschappelijk project.
Wij streven er naar om een omgeving te creëren die aansluit op de vele behoefte van deze maatschappij. Wij streven er ook naar om samenwerking te verbeteren en hier in te kunnen groeien. Wij werken daarom graag samen met gemotiveerde mensen die samen willen werken om iets te betekenen voor de samenleving en persoonlijke ontwikkeling die daar bij komt kijken als toegevoegde waarde zien.

Een project zoals dit geeft zingeving. Je doet iets voor de samenleving en je krijgt er een positief gevoel voor terug. We leven in een tijd met positieve omstandigheden voor een project zoals dit. Dankzij de participatiewet, behoefte vanuit gemeente om meer mensen in verbinding te brengen, de vraag om projecten te verzinnen die beter voor het milieu zijn en de behoefte van mensen om meer zingeving te voelen in hun werk. Dit zijn maar enkele punten die we met jullie delen maar er zijn er nog meer.

Je creëert jij jouw eigen toekomst!
Je krijgt de kans te groeien en jezelf te ontwikkelen. Wij werken met een systeem waarbij je als vrijwilliger instapt en verder groeit om zo jouw eigen nieuwe (droom)baan te creëren. Hierin ontvang je steun van andere teamleden. Jij bent jouw toekomst en jij creëert jouw eigen pad. Het helpt om met mensen samen te werken die jou zijn voorgegaan in dit proces. De leerzame omgeving met veel uitdagingen biedt kansen jouw eigen weg te bepalen.

Leer de visie voelen!
Een visie staat vaak keurig op papier, maar wij werken liever met een visie die mensen in hun hart kunnen voelen. Dat kan alleen maar als er ruimte blijft voor eigenheid, creativiteit en groei. Het beste komt uit de mens als je zelfsturend mag zijn. Dat wil zeggen dat je geen opdrachten opvolgt maar zelf leert denken en doen. In praktijk is dit vaak een hele ommezwaai voor mensen omdat ze gewend zijn te volgen. Zelfsturend zijn in een team is daarom iets wat groei brengt. Een hele nieuwe uitdaging dus! Om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden zijn er teamcoachen die speciaal door het ecoplein zijn opgeleid.

Netwerk
Een netwerk zijn is een van onze doelen. We gaan niet uit van concurrentie maar van samenwerking en aanvulling. We zetten ons vanuit het hart in voor de samenleving. Ook mensen van buitenaf die mee willen doen kunnen onderdeel zijn van dit netwerk. Voor dit netwerk willen wij mensen gaan benaderen die werken in de ecologische sector maar ook mensen die innovatieve ideeën hebben. Met dit netwerk willen we ook een platvorm bieden voor innovatieve ideeën die mensen met anderen willen delen. Dit platvorm dient dan ook als inspiratie voor andere ondernemers maar ook voor particulieren.

Jaarlijkse bijdrage
Om mee te kunnen doen vragen wij een jaarlijkse bijdrage. Dit is de investering in jezelf en in de groei van ons project. Lees hier meer.

Hoeveel tijd investeer je?
Om een goed resultaat te bereiken streven wij er naar om wekelijks bij elkaar te komen. De rest van de tijd hangt af van de afspraken die je gemaakt hebt. Ervaring leert dat de tijd die je investeert in het plein tevens een investering in jezelf is!

Op zoek naar een baan?
Wij weten uit ervaring dat er heel veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Mensen die er toe willen doen. Maar ook mensen die zeer veel talenten en kwaliteiten hebben die ze in hun huidige werk niet verder kunnen ontwikkelen. Wij willen daarom ook een platvorm zijn voor mensen die op zoek zijn naar werk, een uitkering hebben of gewoon in hun werk niet verder komen. Dit platvorm biedt de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in een veilige omgeving waar jouw fouten niet als fout worden gezien maar als een kans om verder te groeien en ontwikkelen. Deze werkervaring helpt jou niet alleen te groeien op persoonlijk vlak en jouw talenten verder te ontwikkelen, je doet ook nog iets voor deze samenleving. Hoe mooi is dit! Wij zoeken mensen zoals jij en jij kan de leerervaring gebruiken. Eventueel kan er steun gegeven worden bij de uitkerende instantie.

Met dank aan Abby Mitchell voor het aanbieden van een aantal foto's.

Privacy verklaring