Doel: Kinderen opvang bieden in verbinding met de natuur, met zichzelf en hun omgeving.

Het team: Voor het team van de kinderopvang zoeken we creatieve mensen die altijd al de droom hebben gehad om dit op te starten en hier aan mee willen bouwen. Het Ecoplein biedt de mogelijkheid een vernieuwend concept neer te zetten. Wij bieden ondersteuning. Omdat je verbonden bent met het hele Ecoplein is het allemaal iets anders dan bij de opstart van gewone kinderopvang. Maar dat maakt het juist zo bijzonder. Wij vertrouwen op jullie inzicht en passie voor onze visie.

De visie: Een ecologische visie die voor het Ecoplein wordt geschreven.

De bouw: De bouw van het ecoplein heeft een gezamenlijke visie. De bouw moet verbindend zijn met mens, dier en natuur. Daarom kiezen wij ervoor gebouwen zoveel mogelijk ecologisch of duurzaam te bouwen. De bouw heeft een eigen team die samenwerken met de andere teams om hun wensen en behoefte aan te horen. Bij de bouw wordt rekening gehouden dat je gebruik maakt van elkaars gebouwen. Je helpt en ondersteunt elkaar zoals in de visie is opgenomen.

Op het plein: De kinderopvang vormt samen met de dagbesteding één gebouw. Het doel is elkaar aan te vullen.

De stichting: De visie over het kind, de basisvisie en de bouw worden onderdeel van een stichting en vormen samen 1 visie. De visie is een belangrijk onderdeel van het ecoplein en worden in de vorm van een workshop aangeboden. Tevens is er in elk team een teamcoach aanwezig om de visie te integreren in jullie nieuwe plannen.

Ondersteuning van Het Ecoplein: Het Ecoplein is een platform voor verschillende gebouwen die elkaar versterken en aanvullen in de visie en bouw. Het Ecoplein streeft naar een netwerk waar je van veel extra's kunt profiteren. Elk gebouw kan een aanvulling zijn. Vraag voor het meedoen eens naar alle plannen.

Aanmelden: Je kunt je aanmelden om mee te doen. Zie kopje meedoen. Zodra je je aanmeld hebt word je uitgenodigd voor een gesprek. De start van jullie team is afhankelijk of er een teamcoach beschikbaar is.
Met dank aan Abby Mitchell voor het aanbieden van een aantal foto's.

Privacy verklaring