Privacy verklaring

De website van het Ecoplein staat op dit  moment op de naam van het bedrijf Kernkind kvk 08141678 te Harderwijk. Kernkind gevestigd aan Trumanlaan 9 3844 BE Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze worden weergegeven in de privacyverklaring. Dit is zolang er wordt gezocht naar bestuursleden voor de stichting.

De contactpersoon voor deze gegevens bescherming is Diana Annegarn bereikbaar via e-mail info@hetecoplein.nl

* Op deze website worden geen persoonsgegevens verwerkt omdat de website geen persoonsgegevens gebruikt. Wel wordt er gebruik gemaakt van social media plugins zoals facebook, om nieuwe artikelen via facebook te delen en google adsense om bij te houden hoeveel bezoekers er op de website komen en wat het klikgedrag is van de bezoekers.

* Op deze website heb je een mogelijk om je in te schrijven voor een nieuwsbrief. Voor deze mogelijkheid gebruiken wij het e-mail adres van de persoon die een nieuwsbrief aanvraagt om nieuwsbrieven toe te zenden of een reclame folder. In de nieuwsbrief bieden wij aan deze ten allen tijden op te kunnen zeggen wanneer je dat wenst. Deze e-mail adressen worden alleen gebruikt zolang dit nodig is om onze diensten aan te kunnen bieden. De aanvraag voor de nieuwsbrief wordt bewaard.

* Op deze website wordt er geen gebruik gemaakt van cookies.

* Als je een e-mail naar een van de e-mailadressen stuurt dan worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Mocht u naar aanleiding van deze e-mail op een gesprek komen dan wordt het e-mail adres in de administratie opgeslagen. Verder wordt er niets met de gegevens gedaan dan opslaan in het e-mail bestand. Deze worden niet langer bewaard dan nodig is.  

* Sommige mensen sturen een whats app om een afspraak te maken. Het telefoonnummer waarmee je belt wordt opgeslagen in het bestand van telefoonnummers. Zodat er nummer herkenning is de volgende keer als je contact opneemt. Het telefoonnummer wordt in de administratie opgeslagen als er een gesprek plaats gaat vinden.

* Als er een vorm van samenwerking plaatsvindt zullen alle gegevens in onze administratie worden opgeslagen. Afhankelijk van onze overeenkomst zul je op de hoogte gehouden worden van het privacy verklaring die bij deze overeenkomst past.

* Visite kaartje en dergelijk komen in een map zodat het mogelijk blijft elkaar in de toekomst te benaderen voor samenwerking of vragen. Bij het geven van een visitekaartje geef je zelf aan dat je op de hoogte bent van de privacy wet.

* Je hebt het recht op persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

* Gegevens van zakelijke relaties worden in onze administratie opgeslagen met als doel eventueel contact op te kunnen nemen over eventuele samenwerking.

* Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kernkind, de bedrijfsnaam achter deze website neemt jouw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelingen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

E-mails en vragen kunnen gesteld worden via info@hetecoplein.nl  Dit e-mail adres geldt voor meerdere websites.


Met dank aan Abby Mitchell voor het aanbieden van een aantal foto's.

Privacy verklaring